روال تورینگ

پس از انتخاب تیشرت مورد نظر و انجام قطعی خرید، طی ۷ روز کاری بسته خریداری شده‌ را در آدرسی که در فرم مشخصات درج کرده‌اید، دریافت خواهید کرد.